ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 052
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางณัฐรุจา ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายจตุรงค์ เดชะวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองดู่ สพป.ลำพูน เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสมรักษ์ วงศ์ศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางรัชนี บัณฑิตาสกุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวอนุสรา ไชยปัญญา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมประกวด