ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 360
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจา โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวจุฑามาศ จันทร์สมพงษ์ โรงเรียนบ้านห้วยใต้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวกัณฑิมารา เพชรกันหา โรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวนงเยาว์ บัวเจริญ โรงเรียนบ้านธำมรงค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวสิริปอรินทร์ สิงห์โตทอง โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป.อุทัยธานี เขต 2 เข้าร่วมประกวด