ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 359
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพรพิมล สีนวน โรงเรียนบ้านลาด (ราษฎร์บำรุง) สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาววิภาพร คุปติเกษม โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป.อุทัยธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุภาพร บุญแสน โรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางหรรษา ธูปทอง โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางสาวจุฑารัตน์ ยมรัตน์ โรงเรียนบ้านธำมรงค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมประกวด