ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 338
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางเยาวลักษณ์ เกษรเกศรา โรงเรียนบ้านหมากหัววัง สพป.ลำปาง เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวศุนิษา มาลัยทอง โรงเรียนบ้านเนินเวียง สพป.นครสวรรค์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางณัชชา สืบสุยะ โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายธนกฤต อั้งน้อย โรงเรียนบ้านวังจาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางปวีณา วรรณปัญญา โรงเรียนบ้านท่ามะปราง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาววทัญชลี สอนกอง โรงเรียนบ้านแม่สลิด สพป.ตาก เขต 1 เหรียญเงิน