ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 319
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายไชยยศ คำสังวาลย์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 1 สพป.น่าน เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สพป.เชียงราย เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุทิศา เลาธนไพบูลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เหรียญทอง
5 นางจันทกานต์ สิทธิราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญเงิน