ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLCด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวชนันท์ธิดา ประพิณ โรงเรียนวัดบ้านม้า สพป.ลำพูน เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางปนางฐิติยา จองหมุ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายกฤตภัทร อรุณดี โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสุพรรณี กาละพวก โรงเรียนบ้านโป่งปะ สพป.พิษณุโลก เขต 2 เหรียญเงิน
5 นางสาวดาววรินทร์ ปิยกิตติไพบูลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญเงิน
6 ว่าที่ร้อยตรีปภาษิต อุทธิยา โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวจุฑามาศ คำยอง โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เข้าร่วมประกวด