ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 306
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเอกชัย สุภา โรงเรียนบ้านน้ำพาง สพป.น่าน เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์ โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป.อุทัยธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายจักรพันธ์ ภาชนะ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป.พะเยา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวอุบล หมายเทียมกลาง โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญเงิน
5 นายวรพล จ้าวประยูร โรงเรียนบ้านพวงพยอม สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมประกวด