ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายภูธนภัส พุ่มไม้ โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.ตาก รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายนิรันดร หมื่นสุข โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายประกวด พายัพสถาน โรงเรียนปัว สพม.น่าน เหรียญทอง
5 นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม.เพชรบูรณ์ เหรียญทอง