ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 285
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวศศิวิมล ประสม โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวสิยา คำมูลเอ้ย โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) สพป.เชียงราย เขต 3 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางรัตนา แก้วอินไชย โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
4 นายวีรยุทธ อัครผล โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวทรงสวาท ใจมูล โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป.เชียงราย เขต 1 เข้าร่วมประกวด