ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเจริญ นันไชยวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป.เชียงราย เขต 4 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายรอบ สุคำหล้า โรงเรียนวัดเนินมะคึก สพป.พิษณุโลก เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร โรงเรียนบ้านราหุล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสมชาติ มณีวรรณ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญทอง
5 นางนงลักษณ์ ทาสาย โรงเรียนบ้านโตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เหรียญทอง
6 นายชนมงคล นอนา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป.ตาก เขต 2 เหรียญทอง