ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 254
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวชลิตตา คำมูล โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม.เชียงราย ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวศรัณภรณ์ สุภาษา โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวจิตรา สมพิงค์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาววิภาภรณ์ สอนนนท์ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม.นครสวรรค์ เหรียญเงิน