ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 229
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสิริกัญญา ธรรมชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง สพป.ตาก เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางนันทิยา ชัยชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป.เชียงราย เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายนาวิน จีนะ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน สพป.พะเยา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางพุทธรักษา น้อยพานิช โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวกัลยากร จำปาดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวบุญเกลียว รอดคง โรงเรียนบ้านกองโค สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวจริยา เนตรแสงสี โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญเงิน
8 นางวันเพ็ญ ทิพย์เวียง โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางวรินทร์ชญา ซอหนองบัว โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญเงิน
10 นางอุบลรัตน์ คำฟู โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เหรียญเงิน
11 นางสาวปัณฑริกา ทองมา โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป.พิษณุโลก เขต 3 เหรียญเงิน
12 นางสุกัญญา ถาดนาค โรงเรียนบ้านแม่สุก สพป.ลำปาง เขต 3 เหรียญเงิน
13 นางอมรวดี ประเสริฐศุภกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1