ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางจิราพร ไกรพล สพป.ลำพูน เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ สพป.แพร่ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสุปัญญา โพธิ์หา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญเงิน
5 นางจิรันธนิน คงจีน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางเบญจวรรณ อินต๊ะวงศ์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสาวมณฑาทิพย์ ขันแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวบุญนาค ฮวบสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
9 นางจีราวรรณ ศรีนิล สพป.เชียงราย เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นายพัชญภณ สารสา สพป.ตาก เขต 1 เข้าร่วมประกวด
11 นางกิรณา บุญวรนุช สพป.อุทัยธานี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
12 นางนงค์นุช บุญจันทร์ต๊ะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เข้าร่วมประกวด
13 นายณัฐกร ชัยมงคล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
14 นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมประกวด