ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 195
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม.น่าน ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม.สุโขทัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.พะเยา เหรียญทอง
5 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
6 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญเงิน
7 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญเงิน
8 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม.แม่ฮ่องสอน เหรียญเงิน