ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 191
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาลพร้า สพป.สุโขทัย เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนบ้านกองโค สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนบ้านหนองอาสา สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนวัดดงโคกขาม สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญเงิน
5 โรงเรียนบ้านบุญเรือง สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมประกวด
6 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด