ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 143
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวกรรณิการ์ ละออง โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวอังผกา น้ำสา โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสงกรานต์ แก้วสา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.พะเยา รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายเกรียงศักดิ์ จำปาอูป โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
5 นายรณชัย ปินใจ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 เหรียญทอง
6 นายนิกร ไชยวงศ์ โรงเรียนบ้านหลวง สพม.น่าน เหรียญเงิน
7 นายอดิศร เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ เหรียญเงิน
8 นางรักศ์สิน แก่นแก้วมณี โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) สพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมประกวด
9 นางทิพวรรณ สู้แค่ชีพ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
10 นายไพโรจน์ ยงโภชน์ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม.นครสวรรค์ เข้าร่วมประกวด