ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางยุพาวดี ทองคำเขียว โรงเรียนอนุบาลพยุหะ(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวราภรณ์ สุภายะ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายวุฒิพงษ์ แดนช่างคำ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม.เชียงราย เข้าร่วมประกวด
4 นางสาวสิริญาดา กิตติรัตนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง สพป.เชียงราย เขต 3 เข้าร่วมประกวด