ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 130
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกุหลาบ การเก็บ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป.เชียงราย เขต 4 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายภัทรพงศ์ เล่อกา โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางอัจฉราพรณ์ แกล้วกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ สพป.อุทัยธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนันทนา สนิทมาก โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญเงิน
5 นายธนวรรธก์ โชติบุญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง สพป.เชียงราย เขต 3 เข้าร่วมประกวด