ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 128
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวศิริกาล จันชัยชะนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางลาวัลย์ สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางลัดดาวัณย์ ธิมา โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายปัฐพงศ์ สิงหนาท โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญเงิน
5 นางวัลลภา วิเชียรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
6 นางนุชนาภ หอมยก โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นางปวีณา แสนเรือง โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวน้ำค้าง สวัสดิ์ประดิษฐ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวญาณีรัตน์ มงคลชื่น โรงเรียนวัดห้วงกระได สพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมประกวด