ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 125
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวกัญญารัตน์ ไตรยงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางรัชนก แสงขำ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) สพป.นครสวรรค์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางอังคสุดา บำรุงสุข โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาววราภรณ์ พันธุ์ชาติ โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางสุนันทา จันตา โรงเรียนบ้านเกี๋ยง สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญเงิน
6 นางสาวสุนีรัตน์ แสงคุ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางพรทิพย์ ธรรมยศ โรงเรียนบ้านโพซอ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมประกวด
8 นางอัจฉรา วรหาญ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
9 นางนภาพร พรมมา โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวโสพิศ กันยะ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต 1 เข้าร่วมประกวด
11 นางชนตระการ ลีลา โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด