ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 111
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอำนาท เหลือน้อย โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายศุทธา จักคาม โรงเรียนบ้านกม.2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายจรัล ถาวร โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายณัฐ เลื่อนยศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เหรียญเงิน
5 นายกฤษฎา บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญเงิน
6 นางวิไลวรรณ นันต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าวังผาประชารัฐวิทยาคาร สพป.น่าน เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญเงิน
8 นายขจรยศ บุรุษศรี โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญเงิน
9 นายวริทธิ์เสรี ศรีบุรินทร์ โรงเรียนบ้านแม่หลุย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมประกวด
10 นางสมนึก นิพนธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด