ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม.ขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
5 โรงเรียนร่มเกล้า สพม.สกลนคร เหรียญทอง
6 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ เหรียญทอง
7 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ เหรียญทอง
8 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
9 โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง สพม.นครราชสีมา เหรียญทอง