ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 094
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม.มหาสารคาม ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.ขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
5 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ เหรียญทอง
6 โรงเรียนนากระเเซงศึกษา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
7 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง