ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 060
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสิรินดา สีโส โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายปริญญา ภูมิสูง โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางดวงรัตน์ ลาดซ้าย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม.อุดรธานี เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางจุไรวรรณ หนุนชู โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญเงิน
5 นายสมเพียร ไชยสุวรรณ์ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมประกวด
6 นายพงษ์สิทธิ์ ทองโอษฐ์ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประกวด
7 นายสามารถ โฉมรัมย์ โรงเรียนบ้านตรวจ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด