ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 057
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวจุฬาลักษณ์ บุตรสยาตรัส โรงเรียนหนองโตง "สุรวืทยาคม" สพป.สุรินทร์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวศุภพิชญ์ อุตคำ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวาสนา เกษียร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวพิริยาพร สาระพันธ์ โรงเรียนบ้านตบหู สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญทอง
5 นางติรยา นามวงษ์ โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
6 นายธวัฒชัย รัตนะวัน โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
7 สิบเอกภาคิน ลุนลี โรงเรียนแร่วิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญเงิน
8 นายนัฐพล บำรุงรส โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป.หนองคาย เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางสายบัว พิมพ์มหา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม.ขอนแก่น เหรียญเงิน
10 นางสาวกัญญาลักษณ์ ชีพอุบัติ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
11 นายเอกพล เปรมปราคิน โรงเรียนบ้านละลม สพป.นครราชสีมา เขต 2 เข้าร่วมประกวด
12 นางจุฬาพร ลือเทพ โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด