ผลการประกวด ลูกจ้างยอดเยี่ยม
ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 382
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายณรงค์ศักดิ์ แสงขาว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม.เลย หนองบัวลำภู ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวจินตนา อสิพงษ์ โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายธนธรณ์ โกมลวรรค โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาววนวรรณ กล้าหาญ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
5 นางกุลเศรษฐ บานเย็น โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
6 นางสาวนันทวัน ปฏิพันโด โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม.นครราชสีมา เหรียญทอง
7 นางสาวลภัสรดา บุบผโชติ โรงเรียนวาปีปทุม สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง