ผลการประกวด ด้านวิชาการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม.ขอนแก่น ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายเทพปทาน สีแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางระฑิยา อังคุระษี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวพรชนก นนยะโส โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
5 นางปาริฉัตร เทียนทิพย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย เหรียญทอง
6 นางศศิธร รักษาชนม์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม.ชัยภูมิ เหรียญเงิน
7 นายสุรชัย ทองทิพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม.อุดรธานี เหรียญเงิน