ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 362
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม.สุรินทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายณัชธฤต เกื้อทาน โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสมเดช ครองยุทธ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางชวลี ทองวงษ์ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
5 นางวิไลพร หงษ์ทอง โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม.มหาสารคาม เข้าร่วมประกวด