ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 361
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอุทุมพร อุทุมภา โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางพัชรินทร์ กองสินแก้ว โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาววริณศิญา พงษ์เกษ โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสมทรง ลาหนองแคน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.มหาสารคาม เข้าร่วมประกวด
5 นายสันติ ประภาสัย โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม.สุรินทร์ เข้าร่วมประกวด