ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 355
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวันศักดิ์ คำแหง โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สพม.นครพนม ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสมศักดิ์ บุญโต โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางอัญญรัตน์ แสนภูมิ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสถาน ปรางมาศ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
5 นายมนตรี ลุนสมบัติ โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
6 นายพิฆเนศ พาคำ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3 เหรียญเงิน
7 นายปัจจัย บ่งเทพ โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่วมประกวด
8 นายประยุทธ วรรณประเขา โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมประกวด
9 นายจ่าอากาศเอกทฤษฎี สิงอุปโป โรงเรียน สพม.อุดรธานี เข้าร่วมประกวด