ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 346
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางอรสา บุญยาพงษ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.สุรินทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวอุไร ครบสุวรรณ โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางน้อยนัดดา แก้วสุพรรณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวกาณต์รวี รักขพันธ์ ณ หนองคาย โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร สพม.หนองคาย เหรียญทอง
5 นายสมยศ คำสอน โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เหรียญทอง
6 นางสาววัลภา ดวงชาทม โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน
7 นายนีรภัย คิดโสดา โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม.สกลนคร เหรียญเงิน
8 นางนันทกานต์ ปัญญาบุญ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวแขนภา แก้วมหาวงศ์ โรงเรียนตาดทองพิทยาคม สพม.อุดรธานี เข้าร่วมประกวด
10 นางชัชชนี ช่องวารินทร์ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประกวด
11 นางรัศมี ชาสงวน โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวจันทร์แรม พรมทา โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3