ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 336
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.มหาสารคาม ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม.สกลนคร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ เหรียญทอง
5 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
6 โรงเรียนละทายวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
7 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม.ชัยภูมิ เหรียญทอง
8 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม สพม.อุดรธานี เหรียญทอง
9 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง