ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอน ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 316
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวทัศนีย์ เสถียรภัทรนันท์ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.หนองคาย ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุภาพร พลพุทธา โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายเทพรัตน์ กิ่งแก้ว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายพยนต์ สกุลพูลกิตติ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
5 นางสบาไพ คำเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
6 นายวรนารถ เพ็งพุฒ โรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน
7 นางไพวรรณ พันธ์ภูมิ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญเงิน