ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายยงค์ยุทธ เขือนขันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม.สกลนคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายองอาจ จูมสีมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายมณูญ เพชรมีแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
5 นายปราโมทย์ คำเพชรดี โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ เหรียญเงิน
6 ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ จันทเขต โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม.สุรินทร์ เหรียญเงิน
7 นายจักรวาล เจริญทอง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญเงิน