ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 298
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางขนิตา จันปุ่ม โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา สพป.มุกดาหาร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสมทรง ลาหนองแคน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.มหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายไกรสอน ดัดถุยาวัฒน์ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสาธิต ตินานพ โรงเรียนนาดีวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
5 นางสาวสุธาสินี จรรยาเพศ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
6 นายทรรศนัย พานสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล สพป.นครราชสีมา เขต 6