ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 294
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวดวงตะวัน พันธเสน โรงเรียนขุขันธ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวีนัสชนันต์ รันทร โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายณัฐวุฒิ พรหมทรา โรงเรียนบ้านนาโก สพป.เลย เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสุรัตน์ พิรุณย์ โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญเงิน
5 นางสาวชุติมา สอนเสนา ชุติมา สอนเสนา โรงเรียนผดุงนารี สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน
6 นางสาวอรพิน พลคราม โรงเรียนบ้านสำโรง สพป.ขอนแก่น เขต 4 เข้าร่วมประกวด
7 นายสงบ กาณารักษ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวสิรินภา จันทกุล โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวเจษฎาภรณ์ ต้องเดช โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวธัญญาภรณ์ พยอม โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.นครพนม เข้าร่วมประกวด