ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 293
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวกตัญชลี เอกวุธ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางธัญญพัทธ์ ผูกรักษ์ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายธีรพงศ์ จันทรัตน์ โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางรสสุคนธ์ แก้วคูณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
5 นางดาวใจ ศรีสองเมือง โรงเรียนบรบือ สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน
6 นายราวี รอบโลก โรงเรียนนารีนุกูล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
7 นางนิตยาพร กินบุญ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม.ขอนแก่น เข้าร่วมประกวด