ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 292
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวาทิต แสงจันทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสาโรจน์ จ้องสละ โรงเรียนบุญวัฒนา สพม.นครราชสีมา รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวเกษศิรินทร์ พลหาญ โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางภคพร ร่วมทวี โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
6 นางสะอาด พลซื่อ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
7 นายสุนทร พลเรือง โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
8 นางสาวเจริญขวัญ รัตนะวงษา โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม.อุดรธานี เหรียญทอง
9 นางอุไร สีตะวัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม.สกลนคร เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวชณิการ์ ผันผ่อน โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม.นครพนม เข้าร่วมประกวด
11 นางคำขวัญ บาระศรี โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด
12 นายวิเชียร สีลาพัฒน์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เข้าร่วมประกวด