ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 290
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธนกร ขันตรีสกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.อุดรธานี ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสุวิชิต สมยิ่ง โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางจงรัก ประทุมชาติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางพรสวรรค์ สงวนนาม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญทอง
5 นางกัญญา มายูร โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ เหรียญทอง
6 นางรัตนา สุทธิธรรม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน
7 นายกิตติ ขันอ่อน โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
8 นายวุฒิชัย ภูดี โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญเงิน
9 นางอุทัยรัตน์ เอี่ยวศรี โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม.ขอนแก่น เข้าร่วมประกวด
10 นางสาววรรณภา สมบัติไทย โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด