ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 272
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางชณกานต์ เหลาแตว โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวารุณี แก้วสังข์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางจารุวรรณ น้อยพลาย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสิรินทร พรมสวัสดิ์ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม.ขอนแก่น เหรียญเงิน
5 นายวีระยุทธ ไตรยมูล โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
6 นายณัฐพงษ์ ฉายพล โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.มหาสารคาม เข้าร่วมประกวด