ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 258
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวนันทิยา จิตตะโคตร์ โรงเรียนกำแพง สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวอักษรวดี กงทา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางพิชยา เสนามนตรี โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม.เลย หนองบัวลำภู เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายธิตพัฒน์ บูรณ์เจริญ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ เหรียญเงิน
5 นางเพชรอุบล ผลพันธิน โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
6 นางสาวนิตยา ไสยะกิจ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม.ขอนแก่น เข้าร่วมประกวด
7 นายประทีป แสงแก้ว โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.มหาสารคาม เข้าร่วมประกวด