ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 257
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกิตติกวินท์ ปินไชย โรงเรียนสิรินธร สพม.สุรินทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายธงชัย แซวจันทึก โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางพนมจิตร ประทุมมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) สพม.ขอนแก่น เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางบุญส่ง แสนภักดี โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ สพม.มหาสารคาม เข้าร่วมประกวด
5 นายวาฑิต มะยม โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด
6 นายชำนาญ นิลจันทร์ โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่วมประกวด