ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 254
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม.สุรินทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายฟ้าคำรณ กมล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุริยะ สมพร โรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายปราโมทย์ โลหิต โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.นครพนม เหรียญเงิน
5 นางสาวศรัญญา สีสมบัติ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน
6 นางสาวสุภาวณี ชาวเหนือ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม.ขอนแก่น เหรียญเงิน
7 นางสาวเพ็ญพิวรรณ์ แจ้งจิตต์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
8 นายอนุวัตร หาญมนตรี โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญเงิน
9 นางมัทติกา ไทยประเสริฐ โรงเรียนบ้านปอบิด สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด