ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 252
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวัชรินทร์ อุปัชฌาย์ โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" สพป.นครราชสีมา เขต 7 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางพรนภัส สถานพงษ์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวิไล พันชนกกุล โรงเรียนบ้านดงแสนสุข สพป.อุดรธานี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายโชคทวี บุญจันทร์ โรงเรียนเลิงนกทา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
5 นางจิรสุดา ชูสกุล โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวชฎาพร ทองนอก โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
7 นางพิมพ์ใจ แสนเดช โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ เหรียญทอง
8 นางสาวรสสุคนธ์ พรมมา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
9 นางสาวจันทมรี ไปหนี้ โรงเรียนผดุงนารี สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
10 นางสาวธิติกานต์ ลือหาญ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป.อุดรธานี เขต 4 เหรียญทอง
11 นางสาวศุภวรรณ จิตต์ภักดี โรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
12 นางสาวพรนิภา อินทนนท์ โรงเรียนธาตุพนม สพม.นครพนม เหรียญทอง
13 นางณัฐพัชร์ สล้างสิงห์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
14 นางสาวกรรณิการ์ มันปาฏิ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม.หนองคาย เหรียญเงิน
15 นางทองษร นาสมวา โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญเงิน
16 นางสาวนันทภัค มีสีสรร โรงเรียนกุมภวาปี สพม.อุดรธานี เหรียญเงิน
17 นายชยุตย์ โล่ห์คำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ