ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 251
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายบุญเสริม เพ็งแจ่ม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม.สุรินทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายชัยมงคล โทวิชา โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชคลาภิเษก สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายศรีกมลา เหล่าลุมพุก โรงเรียนอนกูลนารี สพม.กาฬสินธุ์ เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายพรประสิทธิ์ โสวันนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่วมประกวด
5 นายประเสริฐ แสงสว่าง โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมประกวด