ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 249
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายยุทธชัย ศรบุญลา โรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.มหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางปณิตา ทางทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายกอบเกียรติ พัฒนนิติศักดิ์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวปานตะวัน ประวิเศษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย เหรียญเงิน
6 นางศุภาพิชญ์ อุดรสรรพ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม.สกลนคร เหรียญเงิน
7 นายปราโมทย์ ราษฎร์สะอาด โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม.อุดรธานี เหรียญเงิน
8 นางสาววิภาวรรณ ปะวะภูตา โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวสาริยา นินพงษ์ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่ สพม.ขอนแก่น