ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 248
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุรพล ผงทอง โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายเสถียร พะโยธร โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายจำรัส หรรษาวงศ์ โรงเรียนมิตรภาพ สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ