ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 247
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอนุวัฒน์ พานิพัด โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.ขอนแก่น ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวธัณกนก คิ้วสุวรรณ โรงเรียนขุขันธ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายอดิพงษ์ อินทร์พรหม โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายทรัพย์ทวี โพธิ์พันธ์ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม.สุรินทร์ เหรียญเงิน
5 นายกฤษฎา คำมา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวอารีรัตน์ ธานี โรงเรียนพนาศึกษา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่วมประกวด
7 นายหิรัญทรัพย์ เพียเสนา โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม.นครพนม เข้าร่วมประกวด
8 นายศิวพงษ์ สาระรัตน์ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประกวด
9 นายกฤษณกร ต้นคำฮัก โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม.อุดรธานี