ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพรรณพร บุญทศ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี สพม.ชัยภูมิ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายนิคม กองเพชร สพม.ขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสุกานดา ธิมา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
5 นางจิราภรณ์ ภัทรพฤกษา สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
6 นางสาวมยุรี ยลสุข สพม.เลย หนองบัวลำภู เหรียญทอง
7 นางสาวธนาภา บุญครอบ สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
8 นางศิริพร วรรณหอม สพม.กาฬสินธุ์