ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 196
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม.สุรินทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.ชัยภูมิ เหรียญทอง
6 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
7 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สพม.บุรีรัมย์ เหรียญทอง
8 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน